Arvutihooldus


Arvutihooldus, remont ning riist- ja tarkvara installeerimine.

Teada on et kõik mis töötab või liigub, see ka kulub ning vajab hooldust

ja uuendamist.  Aegajalt vajab arvuti ka lihtsalt ülevaatamist,

et ennetada probleeme tulevikus. Seoses infotehnoloogia kiire

arenguga kaasneb tihti ka arvuti moraalne vananemine, mis seab piire

uuema tarkvara kasutamise osas. Ajaga kaasas käies pakume lahendusi

järgmiste probleemide osas:

· hooldus kliendi juures
· arvutite puhastamine viirustest ja nuhkvarast
· lisaseadmete paigaldus arvutitele
· arvutivõrgu ja interntiühendustega seotud küsimuste lahendamine – LAN, WAN,
WIFI
· arvutite remont ja upgrade
· tasuta konsultatsioonid telefoni teel
· tasuta konsultatsioonid e-maili teel